GUERZONI

Acetaia Guerzoni är en flera generationer gammal, familjeägd gård med djupa rötter i Modena.
Man tillverkar balsamvinäger enligt den sanna traditionen, med stor respekt för jord och mark.

Acetaia Guerzoni traditionell balsamico

Familjen Guerzoni's
 historia tar sin början på 70-talet när förfäderna Zina och Arduino,
för sina livsbesparingar, köper en gammal bondgård omgiven av vinodlingar på landsbygden
utanför Modena. Sonen Felice och hans fru Iride påbörjar arbetet med att gradvis omvandla
vingården till ekologisk och biodynamisk. En progressiv förändring som man inte sett någon
annanstans i branschen på den tiden. Den djupa respekten för naturen gjorde det dock möjligt
för familjen att övervinna alla svårigheter.

Acetaia Guerzoni gårdsarbete

Familjens gård anpassas till den biodynamiska, tyska standarden, Demeter och på 80-talet blir
Acetaia Guerzoni det första företaget i Italien som får ta emot certifieringen för biodynamisk balsamvinägerproduktion (Demeter). Detta i en tid då ekologisk certifiering inte ens existerade
i Italien.

Samma år inledde man produktionen av traditionell balsamvinäger. Idag är familjen Guerzoni's
vinäger den enda i världen som är både certifierat ekologisk och biodynamisk (Demetermärkt).
En stor bedrift och ett omfattande och ständigt pågående, krävande arbete.

Acetaia Guerzoni skörd

Idag leds verksamheten av Lorenzo Guerzoni som fört produktionen vidare enligt ursprungliga
förfaranden som bevarar familjetraditionen. Guerzoni tillverkar produkter enligt samma tradition
som förfäderna. Alla familjens produkter har sitt ursprung i gårdens ekologiska och biodynamiska
druvor.

Acetaia Guerzoni blå druvorAcetaia Guerzoni gröna druvor

Man vill idag förmedla samma känsla och anda som förfäderna. Man respekterar naturen och
är lyhörd för markens eget behov och dess rytm istället för att försöka påverka naturen med
kemikalier och invasiva metoder.Familjens balsamvinäger framställs av kokt druvmust som får mogna och åldras långsamt av
naturlig jäsning och ökande koncentration i fat av olika träslag, helt utan kemiska tillsatser eller
aromämnen.

Acetaia Guerzoni druvmustAcetaia Guerzoni fatlagring

Tre personer för idag familjetraditionen vidare; Felice, Iride och Lorenzo.
Har du besökt italienska, ekologiska matmarknader har du antagligen träffat på Iride som
ständigt rör sig bland matintresserade människor och outtröttligt berättar gårdens unika historia
och säljer  familjens produkter direkt på marknaderna.
Felice älskar sin gård och förflyttar sig sällan mer än några få kilometer från trakten medan
Lorenzo sprider familjens historia och stolta tradition vidare ute i världen.

BIODYNAMISK ODLING
Biodynamisk odling bygger på idén om naturen i perfekt harmoni med ekosystemet.
Plantornas rötter tillåts bli längre, mer förgrenade och förstärka. Plantan förbättrar dess
genetiska kapacitet och främjar den naturliga omvandlingen av jorden till humus.

Acetaia Guerzoni odling

Gårdens biodynamiska odling producerar kvalitetsdruvor med äkthet och smak bortom de
druvor som odlas på det konventionella sättet. Området som täcks av familjens biodynamiska
odling, över 100 000 kvadratmeter, har en stor biologisk mångfald.

Acetaia Guerzoni vinstockar

Man odlar växelvis olika sorters druvor: Salamino, Uva d'Oro, Ancellotta, olika slags Trebbiano-
druvor och flera andra inhemska arter. I början av varje rad med vinrankor står en alm och en ros.
Den biologiska mångfalden utövar en speciell kraft för att dra till sig nyttiga insekter och djur.
Jorden skadas inte av den utarmning som sker när man endast odlar en sorts druvsort.


Samtliga Guerzoni's produkter är ekologiskt certifierade, IGP-, D.O.P- samt
Demetermärkta.

Ekologisk certifiering

Ekologisk certifiering - minst 95 procent av produktens ingredienser av jordbruksursprung,
räknat på vikt, måste bestå av ekologiska råvaror vid tillverkningen för att produkten ska få
märkas som ekologisk.

Guerzoni's produkter är ekologiskt certifierade och gårdens råvaror är även certifierade av
det italienska kontrollorganet ICEA i enlighet med europeiska normer. ICEA garanterar att
råvarorna som använts vid framställningen inte är genetiskt modifierade (GMO).

IGP - skyddad ursprungsbeteckning

IGP-märkningen (på svenska SGB - skyddad geografisk beteckning) garanterar att
ett livsmedel härstammar från ett specifikt geografiskt område som bidrar med en unik
kvalitet och egenskaper till produkten, och att en eller flera delar av produktionen har skett
i ett geografiskt, avgränsat område. För att säkerställa hög kvalitet på produktionen och för
att skydda konsumenterna, är balsamvinäger från Modena SGB-certifierad avseende fram-
ställningsmetoder och lagring.


DOP - skyddad ursprungsbeteckning

DOP-märkningen (på svenska SUB - skyddad ursprungsbeteckning) garanterar att
en produkt kommer från en viss ort eller region eller, i undantagsfall ett land, och att den
har en kvalitet eller egenskaper som helt eller till största delen beror på en viss geografisk
omgivning, med de naturliga och mänskliga faktorer som förknippas med den och i alla
led produceras i det avgränsade geografiska området.

Traditionell balsamvinäger från Modena är DOP-märkt. Märkningen skyddar såväl produkten
som Modenas kulturarv och traditioner. Druvorna man använder för att tillverka produkterna
måste också komma från vingårdarna i Modena-området.


Demeter


VAD ÄR DEMETER?

Demeter innefattar ett internationellt nätverk av kontrollorganisationer för biodynamisk
odling och dess produkter och är den enda ekologiska föreningen som har ett nätverk av
självständiga kontrollorganisationer över hela världen. Dessa samarbetar i en anda av
kooperation, förtroende och transparens för att skapa bättre förutsättningar för odlare och
trovärdiga produkter för konsumenter.

I mer än 80 år har odlare och forskare arbetat för att främja jordbruket och dess produkter
med hjälp av de biodynamiska odlingsmetoderna. I Sverige representeras Demeter av
Svenska Demeterförbundet.

Biodynamisk odling är en helhetssyn på jordbruk där vitalitet har högsta prioritet.
Utgångspunkten är den biodynamiska metoden så som den har utvecklats utifrån den
österrikiske filosofen och naturvetenskaparen Rudolf Steiners Lantbrukskurs.


Vidare utveckling sker ständigt både i praktik och forskning och biodynamisk odling är
idag etablerad som en av de ledande metoderna för hållbart jordbruk.

Demetermärket finns på ett brett utbud av produkter, inte bara mat utan även natur-
kosmetik, hudvård, textiler och kläder.

VAD INNEBÄR DET ATT EN PRODUKT ÄR DEMETERMÄRKT?
Mat som odlats biodynamiskt visar sig innehålla höga näringsvärden och den bästa smaken
och kvaliteten. Genom gällande regler skapas förutsättningar för att Demetermärkta
produkter behåller sitt värde och vitalitet, från jord till bord. Av allra största vikt är Demeter-
odlarens engagemang i ett sunt jordbruk för framtiden, en framtid som berör oss alla.

Biodynamiska bönder tillför mer till jorden än de tar vid odling av grödor och djurhållning.
Gården betraktas som en organism i vilken växter, djur och människor är integrerade med
varandra. Den väsentliga skillnaden är att den biodynamiska metoden försöker arbeta med
de dynamiska krafterna i naturen och inte bara med sina egna, materiella behov.
En aspekt är användningen av jordens egen rytm där odling, sådd och skörd planeras in
på de mest gynnsamma dagarna.

VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN EKOLOGISK CERTIFIERING OCH DEMETERMÄRKNING?
En biodynamisk odlare är samtidigt en ekologisk odlare. Samma krav som ställs för en
ekologisk produktion gäller också för en biodynamisk. Den biodynamiska odlingsmetoden
eftersträvar att skapa ett sunt jordbruk och hälsosamma produkter. Men biodynamisk odling
innehåller så mycket mer. Inte minst hur man som odlare väljer att förhålla sig till sin gård.

Demeterreglerna skiljer sig från de ekologiska genom sitt synsätt på gården som en
individuell enhet. Avgörande för detta är ett resursbevarande kretsloppstänkande där växt-
odling och djurhållning balanserar varandra för att så långt det är möjligt skapa en själv-
försörjande gårdsorganism.

Endast hela gården kan certifieras (i motsats till en särskild gröda eller yta) och specifika
metoder och naturliga preparat används för att främja jordens bördighet, växternas vitalitet
och djurens hälsa.

Skonsamma förädlingsmetoder och hög kvalitet på råvaror leder till äkta produkter med högt
näringsvärde. Den mängd kväve, som kan användas per hektar och år är begränsad till 112 kg
på växtodlingsgårdar.

Erbjudanden
Erbjudanden
Jetshop e-butik
Här kan du skapa erbjudanden som du kan koppla till unika produkter.
Senast köpta produkter
Disisa Vitlöksolivolja från Sicilien, Italien.
Vitlöksolivolja, 250 ml
119 kr
Rosa Himalayasalt
Rosa Himalayasalt
85 kr 59 kr
Chokladkaka med olivolja & ingefära
Chokladkaka med olivolja & ingefära
59 kr 19 kr
Bokkum Woksås
Bokkum Woksås
59 kr 47 kr

Paul Svensson i samarbete med OLIOLI

OLIOLI i samarbete med Arirang

Om olivolja

Matinspiration från OLIOLI

OLIOLI - återförsäljare & Restauranger

Snabba leveranser Trygga betalningar Fri frakt över 499 kr